Školský výchovný program


 

     Školský klub detí pri ZŠ v Hontianskych Tesároch pod názvom "Slniečko" navštevujú žiaci prvého až štvrtého ročníka, vrátane žiakov špeciálnych tried a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Činnosť školského klubu prebieha podľa školského výchovného programu.

     Výchovný program Školského klubu detí pri ZŠ v Hontianskych Tesároch si môžete v plnom znení prečítať v prílohe.

PrílohaVeľkosť
Školský výchovný program ŠKD v PDF formáte645.2 KB
Zverejnené v:

Webicon