Triedy a žiaci


 

V školskom roku 2018/2019 navštevuje našu školu 28 žiakov:

1. ročník

Barkoci Anton

Bartoš Ivan

Bartošová Rebeka

Didi Ján

Fíziková Erika

Fíziková Sára

Kováč Tomáš

Kováčová Patrícia

Somsiová Daniela

Somsiová Marcela

2. ročník

Bartoš Adrian

Bartoš Erik

Bartoš Marcel

Bartošová Laura

Brndiarová Dagmar

Kováč Denis

Kováč Sebastian

Somsiová Natália

3. ročník 

Didi Radoslav

Fízik Ľubomír

Kováč Darius

Kováč Denis

4. ročník

Barkóci Darius

Bartošová Ľudmila

Fízik Alan

Hromjáková Sandra

Piták David

Somsi Dominik

 

 

 

 

 
 Vyučovací proces prebieha v troch triedach nasledovne:

I. trieda - 1. a 2. ročník
II. trieda - 3. a 4. ročník
I. špeciálna trieda - 1., 2., 3. a 4. ročník 

Zverejnené v:

Webicon