Triedy a žiaci


 

V školskom roku 2016/2017 navštevuje našu školu 34 žiakov:

1. ročník

Bartoš Marcel

Didi Radoslav

Fízik Ľubomír

Kováčová Patrícia

Somsiová Natália

Várady Sandra

2. ročník  

Balážová Radka

Barkóci Darius

Bartošová Ľudmila

Brndiar Nikolas

Fízik Alan

Hromjáková Sandra

Kováč Denis

Somsi Dominik

3. ročník

Barkoci Marek

Bartoš Marek

Brndiar Zlatko

Gnébusová Mária

Kováčová Karina

Mikurčík Michal

Piták David

Vlačuhová Klaudia

Záslav Tomáš

4. ročník

Bartoš Ede

Bartošová Veronika

Brndiarová Gizela

Brndiarová Sofia

Brndiarová Viktória

Fízik Erik

Gnébus Andrej

Kotoč Michal

Kotočová Kristína

Kováč Darius

Piták Milan

 

 

 

 

 
 Vyučovací proces prebieha v troch triedach nasledovne:

I. trieda - 1. a 2. ročník
II. trieda - 3. a 4. ročník
I. špeciálna trieda - 1.,2., 3. a 4. ročník 

Zverejnené v:

Webicon