Triedy a žiaci


 

V školskom roku 2017/2018 navštevuje našu školu 31 žiakov:

1. ročník

Barkoci Adrian

Bartoš Adrian

Bartoš Erik

Bartošová Laura

Brndiarová Dagmar

Kováč Denis

Kováč Sebastian

Kováčová Patrícia

Somsiová Natália

Várady Sandra

Vlačuhová Vanesa

2. ročník

Bartoš Marcel

Didi Radoslav

Fízik Ľubomír

Kováč Denis

3. ročník 

Barkóci Darius

Bartošová Ľudmila

Brndiar Nikolas

Fízik Alan

Gnébusová Mária

Hromjáková Sandra

Kováč Darius

Piták David

Somsi Dominik

4. ročník

Barkoci Marek

Bartoš Marek

Brndiar Zlatko

Kováčová Karina

Kováčová Nina

Vlačuhová Klaudia

Záslav Tomáš

 

 

 

 
 Vyučovací proces prebieha v troch triedach nasledovne:

I. trieda - 1. a 2. ročník
II. trieda - 3. a 4. ročník
I. špeciálna trieda - 1., 2., 3. a 4. ročník 

Zverejnené v:

Webicon